پاسخ: نحوه پیوند قرارداد پشتیبانی به محصول

سلام،


لطفا لینک های زیر را برای مرجع خود بیابید.اگر هنوز سؤال دیگری دارید، لطفاً یک مورد را با تیم پشتیبانی HPE وارد کنید


 
 


با احترام
HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/how-to-link-support-contract-to-product/m-p/7186009#M18336