پاسخ: نصب جاوا 8

> نحوه نصب java8 […]

روی _چی_؟ چرا؟ آیا مشکل واقعی وجود دارد که شما سعی می کنید؟
برطرف كردن؟

> […] و اینکه آیا با نصب لینوکس کاملا متفاوت است؟

جاوا معمولا یک برنامه اختیاری است. گنو/لینوکس یک عامل است
سیستم. بنابراین، کاملا متفاوت است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/java8-installation/m-p/7184389#M491786