پاسخ: پرسش: دیسک آهسته HP Proliant DL380 Gen 9 در مقایسه با DL380 Gen 10 می نویسد

با تشکر، من قبلاً کل سیستم را با آخرین P45315_001_gen9spp-2021.10.1-Gen9SPP2021101.2022_0711.2.iso ارتقا دادم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-dl380-gen-9-slow-disk-writes-compared-to-dl380-gen/m-p/7188275#M181554