پاسخ: پرسش: Proliant Microserver Gen10 Plus – DP->HDMI؟

بیخیال. من یک آداپتور VGA به HDMI برای استفاده با جعبه KVM سفارش دادم. من واقعاً به وضوح یا صدا اهمیت نمی دهم.منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-Netservers/Proliant-Microserver-Gen10-Plus-DP-gt-HDMI/m-p/7174255#M22939