پاسخ: پرس و جو: MSA 2040 – LEFTOVR – پاک کردن متادیتا کار نمی کند

من قبلاً دفترچه راهنما را مرور کرده ام. هیچ اطلاعاتی در مورد ” وجود نداردپاک کردن متادیتا“در دفترچه راهنما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2040-leftovr-clear-metadata-not-working/m-p/7188618#M16504