پاسخ: پسورد 3paradm را فراموش کرده اید

آقای محترم

لطفاً به اطلاع شما رساندیم که با دسترسی 3par 8200 مشکل داریم، من sp را ندارم و نمی توانم به نام کاربری و رمز عبور پیش فرض دسترسی داشته باشم.

لطفا به من کمک کنید تا نام کاربری پیش فرض 3paradm را بازنشانی کنم

با کنسول کابلی به mfg وصل میشم

اجرای اسکریپت های بوت محلی (/etc/rc.local).

3PAR(R) InForm(tm) OS 3.3.1.648 MXN6092BLR-1 ttyS0
ورود به سیستم MXN6092BLR-1:
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/forgot-the-3paradm-password/m-p/7188099#M8539