پاسخ: پورت مدیر شبکه msa 2050 دریافت IP ممکن نیست

سلام

وقتی IP مدیریت را روی ماشین‌های MSA تنظیم می‌کنید، به یک لینک کار نیاز دارد

در غیر این صورت اعمال نمی شود.

با احترام

اگر این کمک می کند یک KUDO بدهید

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-net-manager-port-unable-to-obtain-ip/m-p/7188481#M16498