پاسخ: پیکربندی سوئیچ Infiniband Mellanox IB EDR v2 36p برای InfiniBand HDR100/Eth Adapt

سلام،

طبق QuickSpecs محصول، HDR و EDR با هم ممکن است پشتیبانی نکنند.

اگر هنوز به کمک نیاز است، لطفا با a تماس بگیرید نمایندگی HPE یا پشتیبانی HPE.

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/high-performance-computing/infiniband-mellanox-ib-edr-v2-36p-switch-configuration-for/m-p/7178143#M49