پاسخ: چه کابلی برای MSL 2024 با SAS LTO-6 دوگانه؟

از تأیید شما متشکرم، من از دو کابل برای هر یک از درایوها به جای کابل fanout استفاده خواهم کرد. با تشکر!

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/what-cable-for-msl-2024-with-dual-sas-lto-6/m-p/7181957#M57436