پاسخ: DL20 Gen 10 Plus – MR416i-p یا درایو اضافی را شناسایی نمی کند

با تشکر. من موفق شدم گزینه های کنترلر را پیدا کنم. عنوان و پست اصلی را تغییر داده اند. حالا من گیر کرده ام که درایو اضافی شناسایی نشده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl20-gen-10-plus-not-detecting-additional-nvme-drive-p47837-b21/m-p/7189067#M181684