پاسخ: DL380 Gen10 Plus & 4 NIC 4 پورت

اگر همان خطا را نشان می دهد می توانید OCS را بررسی کنید:

منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen10-plus-amp-4-nic-4-port/m-p/7179308#M180018