پاسخ: DL380 gen9 آستانه دمای بحرانی خطای بیش از حد، نشان دادن اطلاعات سنسور

سلام،


 


لطفا از لینک های زیر استفاده و دنبال کنید:


 


شماره تلفن های پشتیبانی فنی:


 


مدیر پرونده پشتیبانی:با احترام
HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen9-critical-temperature-threshold-exceeded-error-not/m-p/7178263#M179845