پاسخ: EOSL برای سرورهای Gen10 چیست؟

سلام Ranjith Kumarb36،

من هنوز هیچ تاریخ EOSL را برای سرورهای Gen10 نمی بینم، با این حال، می توانید برای اطلاعات بیشتر به پست های فهرست شده زیر مراجعه کنید.
1. https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/end-of-sale-and-end-of-support-dates/td-p/7086496#.Y3PKKsdBxhE
2. https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/end-of-life-for-proliant-dl20-gen9-and-proliant-dl360-gen10/td-p/7018801# Y3PKLsdBxhE
3. https://community.hpe.com/t5/servers-general/plan-eol-and-eosl-of-proliant-g10/mp/7171307#M17207

با احترام،
یشوینی اس
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/what-is-the-eosl-for-gen10-servers/m-p/7177680#M179757