پاسخ: HPE Alletra Flat SAN؟

شاید قالب بندی گیج کننده باشد. به عناوین بسته نرم افزاری خاص “HPE Synergy Service Pack SSP 2022.11.01” آیه های “2022.08.01” در صفحه بعد توجه کنید (اولی در صفحه قبل است و دومی در صفحه بعد بعد از تصویر شما).
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-alletra-flat-san/m-p/7181877#M1223