پاسخ: LTFS LTO-8 (نمی توان صدا را نصب کرد) اما می توانم آن را با LTFS فرمت کنم

سلام rezkmekhael2
لطفاً توجه داشته باشید، اگر مشکل در ترکیب پشتیبانی‌نشده از سیستم‌عامل رخ دهد، HPE قادر به ارائه پشتیبانی یا راه‌حلی برای مشکل نخواهد بود.
نرم افزار پشتیبان یا سخت افزار نوار. در پیکربندی پشتیبانی نشده سیستم عامل wrt، نرم افزار پشتیبان گیری یا سخت افزار نوار،
ممکن است رفتار و نتایج غیرقابل توضیحی را تجربه کنید. HPE ممکن است نتواند پشتیبانی فنی را در صورت استفاده از یک ویژگی پشتیبانی نشده یا استفاده از یک ویژگی به صورت پشتیبانی نشده یا غیرمستند انجام دهد.


برای اطلاعات بیشتر ضمیمه لینک:
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/ltfs-lto-8-cannot-mount-the-volume-but-i-can-format-it-with-ltfs/m-p/7181861#M57430