پاسخ: ML150 مادربرد led1 فلاشینگ و سرور بوت نمی شود.منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml150-motherboard-led1-flushing-and-server-not-boot/m-p/7178718#M179927