پاسخ: ML150 G6 – 601 BMC پاسخ نمی دهد

عالی است، آن را امتحان کنید، من می توانم لینک اول را بارگیری کنم، اما لینک دوم می گوید که نیاز به ارزیابی یا چیزی دارد، که من ندارم، می توانید آن را در جایی آپلود کنید؟

به چه ترتیبی باید آپدیت کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/ML150-G6-601-BMC-Not-Responding/m-p/7173670#M178959