پاسخ: ML350 Gen9 – فن 100% پس از بوت شدن

سلام CurtisAG،

آیا پاسخ و/یا راه حلی برای این مشکل دریافت کردید؟ من در همین مشکل گیر کرده ام، طرفداران با تفاوت دما در iLO و Smart Storage Administrator افزایش می یابند.
تنظیمات مختلف برق را نیز در بایوس امتحان کردم، اما واقعاً هیچ کمکی نکرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350-gen9-fan-at-100-after-boot/m-p/7175464#M179372