پاسخ: Storeonce+Veeam

@mukhalaniI فکر می‌کنم با در نظر گرفتن خط‌مشی پشتیبان‌گیری اعمال شده، یک دستگاه سطح ورودی بر اساس کل مقدار داده‌های ذخیره‌شده به شما پیشنهاد می‌شود. معمولاً، نمایندگان فروشنده، اندازه دستگاه را بر اساس داده‌هایی که درباره خط‌مشی پشتیبان‌گیری و الزامات زمان بازیابی ارائه می‌دهید، انجام می‌دهند.
پیش بینی های بازیابی من:

منفی – 50 درصد از سرعت پشتیبان گیری از این داده ها
مثبت – 70-80٪ سرعت پشتیبان گیری از این داده ها.

سعی کنید الف را درخواست کنیداثبات مفهوم (POC) برای دستگاه StoreOnce ارائه شده.

 

از
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-veeam/m-p/7191695#M2541