پشتیبانی از راه دور – ثبت نام – خطا

خداحافظ،


من می خواهم سرور DL380 Gen10 خود را به پشتیبانی از راه دور برگردانم. یه جورایی نمیتونم اینکارو بکنم


اتصال به HPE ثبت نشده است


چگونه سرور را دوباره ثبت کنم؟ چه چیزی باید وارد شود؟
پشتیبانی از راه دور HPE سرور میزبان نام میزبان یا آدرس IP: ?????
بندر: 7906


با تشکر!


گوگل ترجمه کرد:


پشتیبانی از راه دور – ثبت نام – خطاخداحافظ،


من می خواهم سرور DL380 Gen10 خود را به پشتیبانی از راه دور برگردانم. یه جورایی نمیتونم اینکارو بکنم


اتصال به HPE ثبت نشده است


چگونه سرور را دوباره ثبت کنم؟ چه چیزی باید وارد شود؟
پشتیبانی از راه دور HPE سرور میزبان نام میزبان یا آدرس IP: ?????
بندر: 7906


با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/remote-support-registration-fehler/m-p/7180871#M180305