چگونه می توان ProLiant ProLiant DL360e Gen8 را به طور خودکار روشن کرد؟

 
سلام
من یک سرور Proliant ProLiant DL360e Gen8 دارم و می خواهم سرور را از بایوس تنظیم کنم که سرور را به طور خودکار هر روز ساعت 7:00 صبح روشن کنم.
چگونه می توانم آن را انجام دهم؟ من گزینه روشن شدن خودکار را پیکربندی می کنم اما نمی توانم روز و ساعت را انتخاب کنم
 منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-can-turn-proliant-proliant-dl360e-gen8-on-automatically/m-p/7178606#M179900