Re: Factory Reset/Wipe

پاک کردن تنظیمات dHCI به کمک پشتیبانی Nimble نیاز دارد.

تماس با پشتیبانی HPE Nimble Storage – 24x7x365
شماره های تماس آمریکا: 877-364-6253 (877-3NIMBLE) / محلی 408-432-9600
ایمیل به support@nimblestorage.com – یک مورد پشتیبانی ایجاد می کند – لطفاً شماره سریال و توضیح واضحی از موضوع ارائه دهید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Array-Setup-and-Networking/Factory-Reset-Wipe/m-p/7174315#M3077