Tape Drive LTO7 – کالیبراسیون

سلام،

راهی برای کالیبراسیون واقعی درایو بازیابی/پشتیبان گیری وجود دارد؟
ابزاری برای تأیید/کالیبره کردن یک درایو نوار به صورت دستی در دسترس است؟

به نظر می‌رسد درایو من تست خواندن/نوشتن را قبول نمی‌کند، فقط یک خواندن/نوشتن تنها در همه پاس‌ها دقیق است.
درایو قدیمی نیست و زیاد اجرا نمی شود و فقط برای استفاده آموزشی/خصوصی استفاده می شود.

پیشاپیش از کمک شما سپاسگزارم
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/tape-drive-lto7-calibration/m-p/7181449#M57412