عدم دریافت پاسخ از پشتیبانی HPE

کسی در دریافت پاسخ از پشتیبانی HPE با مشکل مواجه است؟

یک مورد از طریق پورتال در تاریخ 14/12/2022، پس از چند تبادل ایمیل در عرض چند ساعت ثبت کرد و به این نتیجه رسید که هارد دیسک باید تعویض شود. پس از آن هیچ اقدامی از HPE در همه، ایمیل به آنها بدون پاسخ، تماس با خط تلفن پشتیبانی elther پاسخ نمی دهد و یا گفت: پیگیری خواهد شد. بیش از 3 روز است و تاریخ تحویل قطعه جایگزین وجود ندارد. و قسمت تعویض آن فقط یک هارد SAS است..
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/not-getting-response-from-hpe-support/m-p/7179552#M15064