پاسخ: بازنشانی منطقی با دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap-

سلام،

آیا کسی به این راه حل RedHat دسترسی دارد؟ برای کپی کردن محتوای راه حل..

با احترام…
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/resetting-logical-direct-access-hp-logical-volume-raid-0/m-p/7188535#M18604